SR/ENG

Facebook

Bibliografija

 

 

      Bibliografija:

 

 1. Miroljub Todorović, Svet metafizičke vedrine, katalog izložbe u Galeriji SKC-a, Beograd, 1997.
 2. Jasmina Čubrilo, Marguerite's garden, katalog izložbe u Galeriji Kolarčeve zadužbine, Beograd, 1998.
 3. Miroljub Todorović, Produhovljeno slikarstvo, katalog izložbe u Galeriji Kolarčeve zadužbine, Beograd, 1998.
 4. Dejan Radovanović, Marguerite's garden, katalog izložbe u Galeriji Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad, 1998.
 5. Jasmina Čubrilo, Iza realnosti, katalog izložbe u Galeriji Doma Omladine, Beograd, 1999.
 6. Jasmina Čubrilo, Aktuelnosti, katalog 43.oktobarskog salona, Beograd, 2002.
 7. Jasmina Čubrilo, O kockicama koje nedostaju, katalog izložbe u Galeriji Zvono, Beograd, 2003.
 8. Olivera Erić, Studije iz marljivosti-ženska priča o telu, pogledu i identitetu, iz kataloga izložbe Studije iz marljivosti, KCB, Beograd, 2004.
 9. Stevan Vuković, Priče o ljubavi i razdvajanju, iz kataloga izložbe u Galeriji O3one, Beograd, 2005.
 10. Aleksandra Estela Bjelica, uvodni tekst u katalogu izložbe Akvarel i crtež, Galerija Beograd, Beograd, 2006.
 11. Marcus Steinweg, What a child does, The child's transcendence, katalog izložbe u Galeriji Zvono, 2003.
 12. Jasmina Čubrilo, Ostrvo senki (Marta,V deo), katalog izložbe u MSUV, Novi Sad, 2012.
 13. Marina Martić, Prisustvo i/ili odsustvo, katalog izložbe u Galeriji Haos, Beograd, 2011.
 14. Marina Martić, Prisustvo i/ili odsustvo, Književne novine br. 1187, Beograd, 2011, 19.
 15. Marina Martić, Priča o nama, katalog izložbe u Salonu MSUB, Beograd, 2007.
 16. Jasmina Čubrilo, Privatni život kao slikarstvo kao umetnost, katalog izložbe u Salonu MSUB, Beograd, 2007.
 17. Gordana Dobrić, Žene u umetnosti i prostoru ženskosti, iz kataloga izložbe Studije iz marljivosti, KCB, Beograd, 2004.
 18. Darka Radosavljević, Video produkcija B92, Video umetnost u Srbiji, Centar za savremenu umetnost Beograd, 1999, 148.
 19. Jelica Milojković, Predgovor kataloga 7. međunarodnog bijenala «U svetlosti Milene», Požarevac, 1997.
 20. Nebojša Milikić, Tekst za projekat Flux 02, Ripanj, 2002.
 21. Olivera Erić, Srušeni snovi, Godišnji katalog Remont Galerije, Beograd, 2004.
 22. Olivera Erić, Feministička interpretacija umetnosti-studija sličaja, Profemina br. 35-36, Beograd, 2004, 195.
 23. B.L., Margareta Jelić u «Haosu», Politika, Beograd, 04.01. 2011.
 24. A.K. Leptiri i dlanovi, Politika, Beograd, 19.01.2011.
 25. A. Tišma, Civilizacijska usamljenost, Dnevnik, Novi Sad, 1998.
 26. M. Jovićević, Vesela bašta svakodnevnice, Blic, 17.03.1998.
 27. M.Đ. Nazovimo to ljubavlju, Projekat Flux 02 u Batajnici, Politika, Beograd,  05.08.2002.
 28. S.Đ.M., Idealan raspored, Glas, Beograd, 20.05.2002.
 29. M. Ć., Margaretin Vrt, Politika, Beograd, 24.03.1998.
 30. Miroljub Todorović, Svet vaseljenske blagosti,Politika, Beograd, 08.03.1997.
 31. M. Đorđević, Izvan granica svakodnevnice, Politika, Beograd, mart 1997.
 32. Miroljub Todorović, Onirički pejzaži,Dnevnik, Novi Sad, 1997.
 33. Gordana Dobrić, Slike, slike... i opet slike, katalog izložbe Dobar dan gospodine Noa, Kulturni centar Beograda, 2009.
 34. Seecult.org, Margareta Jelić u galeriji O3one, Danas, 31.08.2005.
 35. Ljubica Jelisavac, Od početnika do Bernija, Blic, 20.07.2004.
 36. Miško Šuvaković, Istorija umetnosti u Srbiji xx vek, Orion art, Beograd, 2010, 863.
 37. M.J., Marta i njeni prijatelji, Danas, Beograd, 26.01.2001.
 38. Aleksandra Ćuk, Ne vidim kud bi se još granice pomicale, Danas, Beograd, 07.05.2012.
 39. Jasmina Čubrilo, Margareta Jelić Ogledi o/iz drugosti, Vujičić kolekcija, Beograd, 2012
 40. Stevan Vuković, Tačka bez povratka?, katalog samostalne izložbe Novi radovi, Umetnička galerija Nadežda Petrović, Čačak, 2015.
 41. Katarina Radulović, O Menovoj crnoj mački, katalog samostalne izložbe Martini kolačići, Kulturni centar Beograda, 2015.
 42. Marina Martić, Tajni život Margareta Jelić, katalog samostalne izložbe Martini kolačići, Kulturni centar Beograda, 2015.
 43. Maja Kolarić, Pogled izbliza, katalog samostalne izložbe Pgled izbliza, Galerija Zvono, Beograd, 2017.
 44. Marina Martić, Pitanja perspektive, katalog samostalne izložbe Drugi prostori, Umetnička galerija Kruševac, 2020.

 


 

Copyright 2011 Margareta Jelić. All rights reserved
website design: ICON, developed by WebFactory